Üyelik Sözleşmesi

AlseroTur.com'a Hoşgeldiniz..

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI:  www.alserotur.com

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.alserotur.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.1. Ticari markalar, fikri mülkiyet, telif hakları

www.alserotur.com sitesinin tüm hakları  ORKUN TURİZM GEM.SEY.İNŞ.LTD.ŞTİ. ŞİRKETİ aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; 

Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek herhangi bir ortamda kullanılamaz. 

Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2013, alserotur.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz. 

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.2. Kullanım koşullarının değiştirilmesi

alserotur.com'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.alserotur.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde alserotur.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, alserotur.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca alserotur.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.alserotur.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.5. Hak ve Sorumluluklar

www.alserotur.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.alserotur.com ve sahibi ORKUN TURİZM GEM.SEY.İNŞ.LTD.ŞTİ. site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.alserotur.com sitesi ve sahibi ORKUN TURİZM GEM.SEY.İNŞ.LTD.ŞTİ. sorumluluk yüklenemez. 

www.alserotur.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma ORKUN TURİZM GEM.SEY.İNŞ.LTD.ŞTİ. aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

 

Üye Girişi

captchacode
Şifremi UnuttumYeni Üyelik

Referans Nolu giriş

Referans Numaramı Unuttum.

Hac Hizmetlerimiz

hac

Umre Hizmetlerimiz

umre

Tatil Hizmetlerimiz

İslami Otel

     http://islamitatilsitesi.com/images/7.gif      Hac Programları
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hac Nedir
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Suudi Arabistan Hakkında Genel Bilgi
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hac hazırlıkları nelerdir
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      İhramın Fazileti ve Yasakları
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hac Nasıl Yapılır
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hac Vizesi İçin Gerekli Evraklar
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hac Umre Hakkında Ayet ve Hadisler
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Kabe
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Mescid-i Nebevi
     http://islamitatilsitesi.com/images/yellow6-r.gif      Hacda dikkat edilecek bilgiler

HAC

HAC                  

           Hac Programları 
           Ön Yazı 
           Suudi Arabistan Hakkında Genel Bilgi
           Hac Umre Yolculuğu Hakkında Öneriler 
           İhramın Fazileti ve Yasakları 
           Hac Nasıl Yapılır 
           Hac Vizesi İçin Gerekli Evraklar 
           Hac Umre Hakkında Ayet ve Hadisler 
           Kabe 
           Mescid-i Nebevi 


Hac nedir 

Hac İslamın beş esasından biridir.
Hem mali ve hemde bedeni bir ibadettir. Hac, şartları kendisinde bulunan kişiye ömürde bir defa farzı ayındır. Mali durumu müsait olduğu halde, ömrünün sonuna kadar sıhhati müsait olmazsa vekil gönderir.
Hac; lugatte tazim edilecek mekanları ziyaret kasdında bulunmaktır.


İstilahda;
Hususi mekanı(Kabe-i muazzama ve civarındaki mukaddes mekanları) hususi zamanda(Hac ayları; şevval, zilkade, zilhiccede), Hususi fiille (Hac menasiki; haccın farzları, vacipleri, sünnetlerine riayetle) ziyaret etmektir.

Perygamber efendimiz(s.a.v) buyurmuşlar ki; İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar Allah(c.c)’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’in Allahın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, ramazan orucu tutmak ve kabeyi haccetmektir.


Haccın Hikmeti

Haccın farz olmasındaki pek çok hikmetten bazıları: İslam’ın izzetini, Müslümanların birliğini, kardeşliğini temine vesiledir. Her taraftan gelip toplanmış olan Müslümanlar, birbirinden çok istifade ederler. Hac, en faydalı, Kutsi bir seyahattir.

Orada toplanmış, dünya elbisesinden soyulmuş, beyaz ihramlara burunmuş olan muazzam bir kitle, mahşerden bir numunedir. Hacda nefsi öldürme vardır. Her hacı, ailesinden ve dostlarından ayrılmış, zevklerini bırakmış, birtakım sıkıntı ve eziyetleri göze almış fedakar bir Müslüman dır. Arafat, Arasat’tan bir numunedir. Hacer-i Es’ad’ı istilam (selamlama) yevm-i misaktaki ahdi tecdid (yenilemek) demektir.
Hacda “Ölmenizden evvel olunuz.” sırrı tecelli eder. “Hacda büyük bir topluluk meydana gelir. İslam alemi birbirlerinin hallerini öğrenip, birbirlerine iyilikte ve takvada yardım ederler. Bir kavim diğerinden nice ibretler öğrenip hikmet alırken, Müslüman kardeşlerinin çokluğu ve dünyadaki gayretleri ile de manen güçlenir.” (S.H.T.)

 

Haccın FaziletiMeali: "Şüphesiz alemler için, çok feyizli ve aya-ı hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma‘bed) elbette Mekke’de olandır. Orada apaçık alametler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur. Ona bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyaret) etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.Kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlerden gani(müstağni) dir."


Dünya ve ahiret hayatı bakımından mühim bir dönüm noktası olan hac, ihlas ve samimiyetle eda edildiği zaman Hz. Allah katında yüksek dereceleri ihraz etmeye vesile olur ve kişiyi her hususta mükemmelleştirir. Nitekim Rasulullah (s.a.v.)Efendimiz buyurdular ki:

Manası: "Kim Allaha Teala için haccederse,kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, anasından doğduğu gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner."
"Cabir (r.a)'dan Peygamber Efendimiz(s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:
"Hacc-ı mebrur icin cennetten başka mükafat yoktur.
" Bunun üzerine:
– "Onun mebrur olması ne (ile) dir?" diye soruldu:

Resûl-i Ekrem (s.a.v.):
- "Yemek yedirmekle, hoş kelam (konuşmakladır.) iledir" buyurdu.

Manası: Ebû Hureyre (r.a.)'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur.
Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) :
- "Hangi amel daha fazîletlidir?" diye sorulduğunda
- "Allah ve Resûlüne îman etmektir." cevabını verdi.
- "Sonra hangisi denildi?".
- "Allah yolunda cihaddır." buyurdu.
- "Daha sonra hangi (amel) dir?" denildi.
- "Hacc-ı mebrûrdur." buyurdular.

Manası:"Hiç şüphe yok ki, şu bayt (-i şerif), İslam’ın direk (mesabesindeki rükün)lebinden biridir. Kim hac ve umre yaparsa, kefaletini Allah’ın üzerine havale etmiş demektir.
Eğer (bu yolculukta) vefat ederse Allah onu cennete koyar, şayet ehil(-i bayt)inin yanına döndürürse ecir ve ganimetle geri çevirir."

Manası: "Hac ve umre yapanlar Allahu Teâlâ’nın elcileridir. Hazret-i Allah onları hacca Çağırdı, hemen icabet ettiler, onlar da Allah'tan istekte bulundular, Cenab-ı Hak da dileklerini kendilerine verdi."

Manası: "Hacda harcanan para, Allah (c.c.) yolunda (cihad için) sarf edilen nafaka gibi, yedi yüz kat fazlası ile verilecektir." Allah rızası için yapılan hayır ve ibadeti ifa için harcanan paralar, budanmış bir asmanın daha çok uzum vermesi gibi, sahibinin malında bir bereketin husulüne vesile olur.

Manası: "Kim hac yapmayı dilerse acele etsin." Bir müminin, haccı ifada acele etmesinin ihtiyata uygun olduğu bir gerçektir. Sıhhati yerinde bulunurken, gençliğini güç ve kuvvetini kaybetmeden, elindeki mali imkan sarsılmadan ve can tende, para kesede iken yapmalıdır.

Manası: "Kim açık(ta görülen) bir ihtiyaç, (yolculuğuna) mani olan bir hastalık veya zalim bir hükümdar engellemediği halde haccetmezse, dilerse Yahudi, dilerse Nasrani olarak olsun."
1 Buhari, c.2, s.209; Muslim c.4, s.107.
2 Et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.165.
3 Buhari, c.2 s. 141; Nesai, c.2, s.3.
4 Et-Terğib ve't-Terhib ve't-Terhib, c.2, s.178.
5 Et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.180.
6 Et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.180.
7 Ebu Davud, c.2, s.141.
8 Et-Terğib ve't-Terhib, c.2, s.211.

 

Hac ile alakalı bazı terimler


Beyt-i Mamur: Meleklerin Kebesi.

Mescide-i Haram: Mekke-i Mükerreme’nin ortasında Kabe-i Muazzama’nın bulunduğu Mescid-i Şerif’dir.

Hac: Hususi mekanı, hususi zamanda, hususi fiille ziyaret etmektir.

Hacc-ı ifrad: Umresiz yapılan hacdır.

Hacc-ı Temettu: Aynı senenin hac aylarında umre ve haccı ayrı ayrı ihramlarla eda etmektir.

Hacc-ı Kıran: Bir ihramla umre ve haccı beraber yapmaktır.

Hac ayları: Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk on günüdür.

Menasik-i Hac: Hac fiilleri; haccın farzları, vacipleri ve sünnetleri.

Hacc-ı Mebrur: insanlara ikram ederek, güzel konuşarak ve günah karıştırmadan yapılan makbul hacdır. Alameti, hacdan, üzerinde bulunduğu halden daha hayırlı olarak gelmek ve günahlara dönmemektir.

Umre: ihramlı olarak Beytullah'ı tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y etmektir.

İhram: Niyet ve telbiyeden ibarettir ki, hacca yahut umreye ve kırana göre her ikisine niyyet ederek harama dahil olmaktır.

İzar: Peştamal gibi belden aşağıya tutulan örtü.

Rida: Peştamal gibi omuzdan örtülen havlu veya benzeri örtü. 
9 Nimet-i İslam.
Tehlil: 
 
"La ilahe illa'llahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir."
Temcid:
 
"La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi'l-azim".
Hatim: Kabe'nin kuzeyinde yarım daire şeklindeki duvar.

Hicr: Kabe'nin, hatimle cevrilmiş olan kısmıdır. Kabe'den sayıldığı için tavaf Hatim'in dışından yapılır.

Hacer-i Esved: İçerisinde insanların ruhlar aleminde verdikleri ahitlerinin bir nushasının bulunduğu,Cennet-i Ala'dan gelmiş bembeyaz ve büyükçe bir yakuttur. Aslında bembeyaz iken günahkarların ellerini ve yüzlerini sürmelerinden dolayı siyahlaşmış ve Hacer-i Esved denilmiştir.

Mültezem: Hacer-i Esved'in konulduğu köşe ile Kabe'nin Kapısı arasıdır. Duaların makbul olduğu yerlerdendir.

Makam-ı İbrahim: İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izlerinin üzerinde aşikar olarak görüldüğü mübarek bir taşdır.

Mizabu'r-rahme: Altın oluk.

Zemzem: Cebrail Aleyhisselam'ın çıkardığı mübarek sudur.

Şavt: Kabenin etrafını bir defa dolaşmaya denir.

Tavaf: Kabe-i Muazzama'nın etrafında yedi defa dolaşmaktır. Yani yedi şavta, bir tavaf denir.

Tavaf-ı Kudum (Kudum Tavafı): Mekke-i Mükerreme'ye varılınca yapılan tavaftır. Bu tavaf, afakiler (Mekke dışından gelen) için sünnettir.

Tavaf-ı ifaza (Ziyaret Tavafı): Arafat'tan inildikten sonra yapılan farz tavaftır.

Tavaf-ı Sader (Veda Tavafı): Afakiler için Mekke-i Mukerreme'den ayrılmazdan önce yapılan vacip tavaftır. Hac fiilleri bununla tamam olur.

Izdıba: Sonunda sa'y olan tavafa başlamazdan evvel rida'nın bir ucunu sağ koltuk altından gecirip, sol omuz üzerine atmaktır. Böylece sağ omuz ve kol ihramın dışında kalır. Kendinden sonra sa'y olan tavafların her şavtında erkeklere sünnettir.

İstilam: Tavafa başlarken ve tavaf esnasında Hacer-i Esved'in hizasına her gelişte dönerek namaza durur gibi iki eli kulak hizasına kaldırıp "Bismillahi Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahü ekber" diyerek hacer-i esvede elini koyarak öpmektir. Bu mümkün olmuyorsa el işareti ile uzaktan selamlayıp sağ elin içini öpmektir.

Remel: Izdıba halinde ilk üç şavtta adımlar kısaltılmak ve omuzlar silkelenmek suretiyle süratli ve çalımlı yürümektir. Diğer dört şavtta normal olarak yürünür.

Safa ve Merve: Mescid-i Haram'ın doğusunda, sa'yin yapıldığı 350 m. aralıklı iki tepedir.

Sa'y: Safa'dan Merve'ye dört gidiş, Merveden Safa'ya ise üç geliş olmak üzere yedi şavttır. Sa'y, haccın ve umrenin vaciplerindendir.

Hervele: Erkeklerin, Safa ile Merve arasında her geliş ve gidişte iki yeşil direk arasında koşmalarıdır.

Vakfe: Arefe günü öğle namazından sonra Bayram günü fecir tulu edinceye kadar bir anda olsa Arafta bulunmaktır. Bir de Müdelife vakfesi vardır ki bayramın birinci günü imsak ile güneşin doğması arasında Müzdelife sınırları içerisinde bulunmaktır.

Arafat: Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda yaya altı saatlik (25 km) mesafede bulunan bir mevkidir. Haccın rüknünden biri olan Arafat vakfesi orda yapılır.

Müzdelife: Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içerisinde bir bölgenin adıdır.

Meş'ar-i Haram: Müzdelife'deki Kuzah tepesidir.Şimdi üzerine mescit yapılmıştır.

Mina: Harem sınırları içerisinde, Kabe ile Müzdelife arasında bir mevkidir. Mescid-i Haram'a 6,5 km mesafededir. Cemreler (şeytan taşlanacak yerler) Mina'dadır.

Cemre: Ufak taş veya ufak taş yığını.

Cemre-i Ula: Cemrelerden Mina tarafında olanıdır.

Cemre-i Vusta: İkinci cemre.

Cemre-i Akabe: Mekke-i Mükerreme tarafında bulunan cemredir. Halk dilinde cemrelere sıra ile "küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan" denilir.

Remy-i Cimar: Cemrelere ufak taş atmaktır.

Hedy: Harem bölgesinde, Hac ile alakalı olarak kesilen kurban olup Minada kesilmesi sünnettir.

Udhiyye: Kurban bayramında belirli şartları haiz kimselerin kesmesi vacib olan kurban.

Cinayet: Hacda cezayı icabeden fiil ve davranışlar.

Dem: Koyun ve keçi cinsinden olan kurban.

Bedene: Deve ve sığır cinsinden olan kurban.

Harem: Mekke-i Mükerreme ve civarıdır ki hududları tayin edilmiş ve nişan dikilmiştir.

Hill: Harem ile mikat sınırları arasında kalan yerlerdir.

Mikat: İhram için belirlenmiş yerler olup ihramsız geçmek caiz değildir.

Mekki: Mikat dahilinde ikamet edenlerdir.

Afaki: Mikat haricinden Mekke'ye gelenlerdir.

Eyyam-ı Teşrik: Zilhicce'nin on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleridir. Bu günlerde teşrik tekbirleri getirildiği için teşrik günleri denilmiştir.